PLAN SZKOLEŃ

Parter

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

I Piętro

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

II Piętro

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

AKROBATYKA (ZAJĘCIA POZA SZKOŁĄ)

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

AKROBATYKA OD SEZONU 2020/2021 BĘDZIE ODBYWAŁA SIĘ NA SALI GIMNASTYCZNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9, UL. DWORCOWA 26.

PRZED ZAJĘCIAMI OSOBY Z FORMACJI/KURSANCI BĘDĄ MUSIELI ODBIĆ KARNET W SZKOLE I UDAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA. TAM INSTRUKTOR BĘDZIE MIAŁ RÓWNIEŻ LISTY Z UCZESTNIKAMI ZAJĘĆ, ABY ILOŚCI SIĘ ZGADZAŁY.