Wytyczne

WYTYCZNE SANITARNE OBOWIĄZUJĄCE W OBIEKCIE SPORTOWYM: Na wejściu do obiektu jak i przy opuszczaniu go należy zdezyfekować dłonie. Po przybyciu […]