PLAN ZAJĘĆ

Parter

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

I Piętro

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

II Piętro

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek