Wytyczne

WYTYCZNE SANITARNE OBOWIĄZUJĄCE W OBIEKCIE SPORTOWYM:

 1. Na wejściu do obiektu jak i przy opuszczaniu go należy zdezyfekować dłonie.

 2. Po przybyciu do obiektu należy zapoznać się z wytycznymi sanitarnymi obowiązującymi w obiekcie i stosowanie się do nich.

 3. W obiekcie należy nosić maseczkę, natomiast na czas ćwiczeń można ją zdjąć.

 4. Dozowniki z płynem do dezyfekcji rąk dostępne są w recepcji oraz w każdej toalecie, która znajduje się na każdej sali.

 5. Utrzymanie odległości przynajmniej dwóch metrów pomiędzy osobami uczestniczącymi w zajęciach sportowych oraz pracownikami.

 6. Dezynfekcja używanego sprzętu po zakończeniu zajęć ( na każdej sali znajdują się preparaty do dezynfekcji oraz ręczniki papierowe).

 7. Na sali może przebywać 12 osób + trener

 8. Dezynfekcja toalety po każdej wizycie przez osobę lub co 2 h przez pracownika obiektu.

 9. W miarę możliwości stałe wietrzenie wszystkich pomieszczeń w obiekcie.

 10. W obiekcie jest całkowity zakaz korzystania z szatni (poza WC). Uczestnicy zajęć przychodzą już przebrani. Przed wejściem na salę ( na korytarzu ) mają obowiązek zmienić obuwie na stosowne do ćwiczeń.

 11. W obiekcie nie będzie możliwość z korzystania z lobby ( poczekalni ). Rodzice czekają na swoje dzieci poza obiektem.

 12. Osoby, które nie będą przestrzegać tych zasad będą zmuszone do opuszczenia obiektu.